Kategorien

e-Raty

Katalogi


Regulamin

Regulamin sklepu internetowego CTbike.pl

 1. Sklep internetowy CTbike.pl jest prowadzony przez firmę CTbike.pl Michał Czajka ul. Przyłubska 9 w Bydgoszczy wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy pod numerem 4726, NIP 5542730795, REGON 340697510.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.ctbike.pl
 3. Towary zamieszczone w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa tylko są propozycją dla kupujących w celu złożenia oferty kupna. Złożenie zamówienia przez kupującego drogą elektroniczną stanowi ofertę kupna towaru, gdy zostaje ona potwierdzona przez Ctbike.pl jest przyjęte do realizacji. Towary są zawsze nowe i pozbawione wad.
 4. W przypadku wyboru płatności za zamówienie płatne przy odbiorze, zamówienie zostaje złożone w chwili wysłania zamówienia przez klienta.
 5. Wszystkie ceny w sklepie internetowym są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Do każdej transakcji wystawiany jest paragon, na wyraźne życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT. Dane do faktury należy podać na etapie składania zamówienia (dane bilingowe).
 6. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane po godzinie 15:00 są traktowane jako złożone dnia następnego. Wszystkie zamówienia zostaną potwierdzone przez ctbike.pl w ciągu 24 h z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt.
 7. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia na sklepie jest poprawne wypełnienie danych kontaktowych oraz danych do wysyłki.
 8. Wszystkie towary na sklepie mają określoną dostępność. W przypadku braku jakiekolwiek produktu klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz otrzyma informację o przybliżonym czasie realizacji zamówienia lub zostanie mu zabronowany alternatywny produkt.
 9. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, sklep zobowiązuje się do całkowitej ochrony danych.
 10. Koszt wysyłki ponosi kupujący. Szczegółowe koszta wysyłki są opisane w dziale Dostawa na stronie głównej. Przy zamówieniu powyżej 400,00 PLN i wpłacie na konto koszt wysyłki ponosi sklep. Nie dotyczy to przesyłek pobraniowych oraz poprzez opłacanych za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Odbiór osobisty w miejscu siedziby firmy (Objazdowa 1) możliwy jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i ustaleniu terminu odbioru.
 11. Reklamacje będą rozpatrywane tylko na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT). Kupujący odsyła towar na własny koszt. Odesłanie towaru do klienta odbywa się na koszt sklepu. Klient zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od daty doręczenia reklamacji o rozpatrzeniu reklamacji.
 12. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.ctbike.pl przysługuje na podstawie przepisów prawa –prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminieopisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

  CTbike.pl Michał Czajka
  ul. Przyłubska 9
  85-892 Bydgoszcz
  sklep@ctbike.pl
 13. Termin:Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 365 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru w dniu zawarcia umowy o świadczeniu usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.Zwrot świadczeń:W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

  CTbike.pl Michał Czajka
  ul. Przyłubska 9
  85-892 Bydgoszcz


  Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez www.ctbike.pl świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. Formularz zwrotu towaru (do pobrania) znajduje się zakładce ZWROTY.
 14. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ctbike.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres sklep@ctbike.pl oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia specyfikacjiZamówienia oraz faktury VAT.
 15. Minimalna wartość zamówienia to 50,00 PLN (bez kosztów wysyłki). Poniżej tej kwoty nie da się złożyć zamówienia.
 16. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do
  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na
  miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego)
  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in.
  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod
  adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni
  robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 17. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów
  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną
  i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do
  pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
  sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym
  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 18. Regulamin obowiązuje od dnia 17.05.2012 roku i jest on udostępniony w formie możliwej do jego utrwalenia oraz pobrania.

 

Dlaczego warto wybrać właśnie nas?

Darmowa dostawa od 400 zł

Certyfikat SSL dla bezpieczeństwa Twoich zakupów