Kategorien

e-Raty

Katalogi


Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.ctbike.pl prowadzony pod adresem domeny www.ctbike.pl (dalej zwaną Witryną) przez Ctbike.pl Michał Czajka zarejestrowanym jako jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Igrzyskowej 6/99 (dalej zwanego Sklepem internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w
rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod
numerem 3938/2014.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z
Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych
zawartych w plikach cookies podczas sameg
o korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na
Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z
Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez s
klep internetowy pliki cookies mogą mieć
charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia
przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania
przez Państwa z Witryny i służą
do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login,
co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
Tu mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki
cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów
doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub sko
ntaktować się z producentem
przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez
administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje
zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki
internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem
mogą zawierać
tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji
takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon
został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowan
ia strony, rodzaj przeglądarki, jak
również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą
archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu
użytkowników Witryny. Dane te nie będą ł
ączone z przekazanymi przez Państwo danymi
osobowymi.
Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem
Witryny oraz innych form komunikacji
, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na
Witrynie:
1)
nazwisko i imię,
2)
adres zameldowania na pobyt stały,
3)
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4)
adres poczty elektronicznej,
5)
numer telefonu.
Podanie
powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w
ramach Witryny

Dlaczego warto wybrać właśnie nas?

Darmowa dostawa od 400 zł

Certyfikat ochrony kupującego Trusted Shops

Certyfikat SSL dla bezpieczeństwa Twoich zakupów